Szukaj
  • Moje myśli

Jesteś wystarczająco dobra/y

Aktualizacja: 29 maj 2018

Jak to możliwe, że zdrowi, wykształceni, nierzadko odnoszący sukcesy w życiu zawodowym ludzie, tak często prowadzą sami ze sobą niezdrowy, wewnętrzny dialog. Dialog pełen ozdobników typu "gorszy", "niechciany", "nieudolny", "nielubiany". Co ważne, to przekonanie o własnej niepełnowartościowości nie ma nic wspólnego z tym, co widoczne jest dla innych ludzi. Gdzie ma swój początek to poczucie niższości? W porównywaniu z innymi? W negatywnym etykietowaniu? W stawianiu nadmiernych wymagań? W braku wystarczającej uwagi? Każdy z nas w jakimś stopniu tego doświadczył. A jednak tak różnie radzimy sobie z poczuciem własnej nieadekwatności czy niepełnowartościowości. Warto nieustannie budować w sobie i pielęgnować zdrowsze przekonania na swój temat. Zaprzestać pretensji, które stale żywimy wobec siebie. Ograniczyć fantazję w przypisywaniu innym myśli na nasz temat, a wykorzystać wyobraźnię do wzmacniania życzliwego nastawienia do siebie. Można wykorzystać techniki Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu - przypominając sobie np. kontakty z osobami, od których otrzymywaliśmy pozytywne komunikaty, życzliwość i wsparcie. Można pisać wspierające listy do siebie. Można wreszcie uczyć się dbać o siebie, swoje potrzeby, robiąc sobie drobne przyjemności. Wszystko po to by stopniowo zwiększać swoją otwartość i szczerość w relacjach. "Mamy kochać siebie samego, a do tego wystarczy nie wymagać bycia takim czy siakim. Nie pragnąć być kimś 'więcej' niż inni i zaakceptować, że czasem ktoś pomyśli, że jesteśmy kimś 'mniej'."

(Rafael Santandreu).


10 wyświetlenia
  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Google+ Icon

© 2018 Iwona Martynowska, Proudly created by Wix.com